Senate votes to ban workplace bias due to sexual orientation

November 07, 2013 2:01 PM