Trump’s defiance a threat

October 21, 2016 7:46 PM