Trump’s defiance a threat

October 21, 2016 07:46 PM