To escape prosecution, Beazer execs forfeit $1 million in bonuses

July 02, 2009 12:16 PM