Veteran Mussina put in bullpen

August 29, 2007 12:00 AM